Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:39 09/06/2021  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022


UBND QUẬN CẨM LỆ

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  38/TB-TMNHD                                       

 

Cẩm Lệ, ngày 08  tháng 6  năm 2021

 

                                                                   

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2021 - 2022

 

 

 
   

 

 

Thực hiện Công văn số 739/UBND-PGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2021 của UBND quận Cẩm Lệ về việc quy định tuyển sinh năm học 2021 - 2022;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của nhà trường đã được UBND phường Khuê Trung đã phê duyệt, trường Mầm non Hướng Dương xin thông báo tuyển sinh  năm học 2021 - 2022 đến toàn thể phụ huynh, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu số lượng ngành giao năm học 2021 - 2022: 28 lớp với 805 học sinh.

2. Học sinh cũ hiện có của nhà trường: 550 học sinh.

3. Số học sinh cần tuyển mới trong năm học 2021 - 2022: 255 học sinh. Cụ thể:

* Tại Cơ sở 1 (27 Hà Tông Quyền): Tuyển 04 độ tuổi sau đây:

- Nhóm trẻ 12 - 18 tháng: 20 học sinh

- Nhóm trẻ 19 - 24 tháng: 20 học sinh

- Nhóm trẻ 25 - 36 tháng (Trẻ sinh năm 2019): 24 học sinh

- Mẫu giáo Bé (Trẻ sinh năm 2018): 14 học sinh.

- Mẫu giáo Nhỡ (Trẻ sinh năm 2017): 08 học sinh.

- Mẫu giáo Lớn (Trẻ sinh năm 2016): 13 học sinh.

* Tại Cơ sở 2 (158 Đỗ Thúc Tịnh): Tuyển 03 độ tuổi sau đây:

- Mẫu giáo Bé (Trẻ sinh năm 2018): 50 học sinh.

- Mẫu giáo Nhỡ (Trẻ sinh năm 2017): 06 học sinh.

- Mẫu giáo Lớn (Trẻ sinh năm 2016): 16 học sinh.

* Tại Cơ sở 3 (Nguyễn Phong Sắc): Tuyển 03 độ tuổi sau đây:

- Trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng (Trẻ sinh năm 2019): 50 học sinh

- Mẫu giáo Nhỡ (Trẻ sinh năm 2017): 05 học sinh

- Mẫu giáo Lớn (Trẻ sinh năm 2016): 29 học sinh

4. Đối tượng tuyển sinh

Trẻ trong độ tuổi 12 tháng đến 05 tuổi (Trẻ sinh từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2016), có hộ khẩu thường trú tại phường Khuê Trung.

Chế độ ưu tiên:

1. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Khuê Trung là con gia đình chính sách.

2. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Khuê Trung là con hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

3. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Khuê Trung lần lượt từ lâu năm hơn đến ít năm hơn.

Nếu không đủ chỉ tiêu ngành giao thì nhà trường sẽ tuyển học sinh diện tạm trú và trái tuyến cho đến khi đủ chỉ tiêu ngành giao.

5. Thời gian tuyển sinh

Thứ năm, ngày 01/7/2021 vào lúc 7h30 nhà trường phát hành hồ sơ và kết thúc sơ bộ theo chỉ tiêu ngành giao.

Nếu ngày 01/7/2021 kết thúc sơ bộ mà chưa đủ chỉ tiêu ngành giao thì từ ngày 02/7/2021 đến ngày 10/7/2021 tiếp tục nhận hồ sơ thường trú và tạm trú đến ngày 15/7/2021 sẽ xét số hồ sơ đã nhận và chốt danh sách lần 2.

Nếu chưa đủ chỉ tiêu ngành giao thì từ ngày 16/7/2021 sẽ nhận hồ sơ trái tuyến.

Ngày 30/7/2021 chốt danh sách tuyển sinh và thông báo danh sách học sinh tuyển mới năm học 2021 - 2022 tại bảng thông báo của nhà trường.

6. Địa điểm tuyển sinh

Tại Văn phòng cơ sở 1 (27 Hà Tông Quyền)

7. Phương thức tuyển sinh

- Thứ năm, ngày 01/7/2021 vào lúc 7h30 nhà trường sẽ tiến hành ghi danh sách trẻ đăng ký và đối chiếu hồ sơ trẻ, nếu hồ sơ đủ điều kiện sẽ được nhận đơn xin nhập học và bì hồ sơ (có dấu của nhà trường).

- Phụ huynh điền đầy đủ thông tin vào đơn xin nhập học cùng với hồ sơ trẻ nộp lại cho bộ phận tuyển sinh ngay trong ngày 01/7/2021, nếu trong ngày phụ huynh nào không nộp lại thì nhà trường xem như không nhập học và sẽ nhận học sinh khác thay thế để đảm bảo số lượng chỉ tiêu ngành giao.

8. Thủ tục tuyển sinh gồm

- Bì hồ sơ; Đơn xin nhập học theo mẫu của trường; (Mua tại trường)

- Bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ (Nếu bản chính phô tô thì phải có công chứng);

- Hộ khẩu (Bản phô tô công chứng)

- Các giấy tờ ưu tiên - nếu có (Giấy chứng nhận con gia đình chính sách, con hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo)

Trên đây là thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Hướng Dương, nhà trường xin thông báo để toàn thể phụ huynh có nhu cầu gửi trẻ vào trường được biết và đăng ký cho trẻ vào học./.

Nơi nhận:                                               

- UBND phường Khuê Trung (Để báo cáo);

- Tổ trưởng 80 tổ dân phố (Để thông báo cho nhân dân);

- Đài truyền thanh phường (Để thông báo cho nhân dân);

- Website: mnhuongduong.pgdcamle.edu.vn;

- Niêm yết tại 03/03 cơ sở của nhà trường;

- Lưu: Hồ sơ tuyển sinh.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

 

 

Số lượt xem : 136