Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Tổ hành chính

Cập nhật lúc : 03:13 30/10/2015  

Tổ Hành Chính - Quản trị

Tổ trưởng: Đoàn thị Thanh Phước Chuyên môn: Đại học Tài chính Lĩnh vực phụ trách: Kế toán Điện thoại: 0905015819 Email: thanhphuocdoan83@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Tán Thị Ánh 0935408070  Hòa Phong  - Hòa Vang  
2  Tạ Ngọc Ánh Tuyết 0779467242   Khuê Trung - Cẩm Lệ  
 3 Nguyễn Thị Vân 0934827596  Khuê Trung - Cẩm Lệ  
4  Trương Thị Tâm 01206030989   Khuê Trung - Cẩm Lệ  
 5 Trần Thị Lệ Thu 01658148725  Khuê Trung - Cẩm Lệ  
 6 Thị Thị Thanh Loan    Túy Loan - Hòa Vang  
 7 Hà Thị Tuyết Anh 01222486829  Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ  
 8 Nguyễn Thị Lanh    Hòa Thọ Đông - Cẩm Lệ  
 9 Hồ Xuân Ánh 0934970626  Khuê Trung - Cẩm Lệ  
 10 Nguyễn Thái Đông    Liên Chiểu  
 11 Trịnh Viết Tuyên    Khuê Trung - Cẩm Lệ  
12 Nguyễn Văn Đăng      
13 Nguyễn Thị Mai      
14 Trần Thị Lệ thu      
15 Nguyễn Thị Bảy      
16 Trần Thị Lý      
17 Nguyễn Thị Thanh Thúy      
18 Hồ Thị Anh Thư      
19 Lương Thị Thanh Thủy      
20 Trần Thị Lê Na      

Số lượt xem : 4163