Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Khối mẫu giáo bé

Cập nhật lúc : 01:41 02/11/2015  

Mẫu giáo bé

Tổ trưởng - Đoàn Thị Thủy
Tổ trưởng - Đoàn Thị Thủy

Tổ trưởng: Đoàn Thị Thủy. Chuyên môn: Cao Đẳng  Sư phạm mầm non. Lĩnh vực phụ trách:  Giáo viên.

Điện thoại: 01262577549. Email:

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

STT

Họ tên

Điện thoại

Địa chỉ

Gmail

1

Nguyễn Hữu Lệ Hằng

 0918612357

Khuê Trung – Cẩm Lệ

 

2

Hồ Thị Huệ

 0935922936

Hòa Xuân – Cẩm Lệ

 

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

 0905219729

Khuê Trung – Cẩm Lệ

 

 4

Nguyễn Huyền Trang

 

Khuê Trung – Cẩm Lệ

 

 5

Lê Thị Dung

 

Quảng Nam

 

Hà Thị Nguyễn Hường

 0934947646

Điện Thắng – QuảngNam

 

Trần Thị Trúc Ly  

Khuê Trung – Cẩm Lệ

 

Nguyễn Thị Thời

 0905663269

 

 

Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

Khuê Trung – Cẩm Lệ

 

10 

Huỳnh thị Ngọc Ny

 0914040246

Khuê Trung – Cẩm Lệ

 

11 

Cao Thị Hường

 01288599567

Hòa Xuân – Cẩm Lệ

 

12

Phạm Thị Thanh

 

 

 

13

Trần Thị Mận

 

 

 

14

Ngô Thị phương

 

 

 

Số lượt xem : 4401