Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:24 06/10/2015  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  myhoa2909@gmail.com
Điện thoại:  
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 5797

Các tin khác